image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKAVyvěšeno: 3. 7. 2024
Sejmuto: 25. 7. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 104,
675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 00289965 (dále jen „zdejší úřad“), příslušný podle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti Obce Čikov, Čikov
68, 675 78, IČ: 003 76 809 (dále jen „žadatel“), podané dne 2.7.2024, po předchozím projednání
s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, územní odbor Třebíč,
dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč č. j.: KRPJ-72667-2/ČJ-2024-161006 ze dne
19.6.2024, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s §
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje
přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci v obci Čikov, dle přiložené grafické přílohy,
z důvodu úplné uzavírky místní komunikace v úseku od č.p. 75 v k.ú. Čikov po křižovatku se
silnicí II/ 392 v délce 599m, v rámci akce: „Oprava místní komunikace Čikov“ v termínu:
od 8.7.2024 – do 31. 8. 2024
Osazení stanoveného přechodného dopravního značení provede: SIGNEX CZ Třebíč s.r.o.
Odpovědná osoba: Dominik Zima, 731 459 671

Přílohy:


Zpět na přehled