image
image

Fulltextové vyhledávání

O obci

Obec zaujímá 968 ha krajiny Českomoravské vrchoviny. Leží asi 10km od Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše. V současnosti má 211 obyvatel.

První zmínka o obci Čikov pochází v souvislosti s letopisnými daty z roku 1368. Od 1437 patřila k náměšťskému panství a farnosti tasovské. Události třicetileté války se ji příliš nedotkly. Roku 1874 zde byla postavena škola.

Čikov patřil vždy k obcím zámožnějším, což je patrné i na dochované zástavbě. Užívání pečeti je doloženo v průběhu 18. století. Vykládá se jako takzvané mluvící znamení a přítomnost ryb, štik, odkazuje na původní název Štikov.

Uprostřed návsi se nachází kaplička svaté Máří Magdalény, v okolí obce je množství křížů.

V obci funguje pošta, pohostinství a prodejna smíšeného zboží.

Místní žáci dojíždějí do školy v Tasově. Mateřská škola se nachází v Tasově a obec se podílí na jejím provozu.

Čikov obklopují lesy umožňující houbaření, pěší turistiku a jsou zde vybudovány cyklostezky. Má předpoklady a zájem rozvinout turistiku díky velmi zachovalému prostředí, relativně velkému počtu tradičních venkovských objektů a stávající rekreační oblasti v povodí Oslavy.

Více o obci
image
image

Kultura a volný čas

V Čikově se tradičně pořádají myslivecký ples, maškarní ples, pouť, hasičské závody O pohár starosty obce, dětský den, lampionový průvod s rozsvěcením vánočního stromu a další akce. Obec poskytuje k těmto účelům organizátorům prostory kulturního domu a hřiště. Několikrát ročně se konají v místním kulturním domě taneční zábavy.

Vzorně pracuje místní knihovna s poměrně bohatým knižním fondem 2000 knih.

Obecní zastupitelstvo informuje občany prostřednictvím Čikovského zpravodaje.