image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESA

INFORMACE PRO VLASTNÍKY LESAInformace pro vlastníky lesa

Z titulu výkonu funkce odborného lesního hospodáře ve Vašich lesích si Vás dovolujeme upozornit na některá ustanovení Zákona o lesích, právních předpisů na tento zákon navazujících a na možnosti čerpání finančních příspěvků do lesů (dotací).

Zalesnění holin

-         Holina na lesních pozemcích musí být zalesněna do dvou let a lesní porosty na ní zajištěny do sedmi let od jejího vzniku; v odůvodněných případech může orgán státní správy lesů (místně příslušný městský úřad)  povolit výjimku z této lhůty na základě žádosti, která musí být podána ještě před uplynutím této lhůty.    

-         Ministerstvem zemědělství vydaná Opatření obecné povahy ze dne 6.12.2019 (OOP) mj. stanoví, že na konkrétních vyjmenovaných katastrálních územích, mezi které se řadí i katastrální území s lesy ve Vašem vlastnictví, musí být holiny vzniklé v důsledku nahodilé těžby zalesněny nejpozději do pěti let a lesní porosty na nich zajištěny do deseti let od vzniku holiny.

-         Dále je tímto OOP stanoveno, že při zalesňování těchto holin po nahodilých těžbách v období do 31. 12. 2022 může být použit reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoliv přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování smrkem ztepilým.

-         Obecně je však možno konstatovat, že čím dříve po vzniku holiny je provedeno zalesnění, tím příznivější jsou podmínky pro založení budoucího porostu. 

Příspěvky na hospodaření v lese

-         Vzhledem k tomu, že včasné zalesnění holin po nahodilých těžbách je mimořádně důležité pro celkový budoucí vývoj lesa je možno v současné době žádat o finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované Ministerstvem zemědělství (FP).

Dotační období je vždy od 01. 01. do 31. 12 běžného roku.

Před zahájením prací je nutno zaslat na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina tzv. "Ohlášení žadatele".  Toto  "Ohlášení žadatele" následně platí pro celý kalendářní rok.

O případnou dotaci je zapotřebí požádat do 3 měsíců po dokončení prací. 

Jedná se především o FP na ekologické a k přírodě šetrné technologie

                                       FP na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku

                                       FP na ochranu lesa

Ohlášení žadatele a následné žádosti se zpracovávají v tzv. modulu pro žadatele eagri.cz/public/app/MpZ/Gui

Veškeré informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lese je možno najít na stránkách eagri.cz/prispevky.lesy,

eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-hospodareni-v/prirucka-pro-zadatele-o-financni.html

V případě dotazů ve věci zalesnění holin ve Vašich lesích či finančních příspěvků na hospodaření v lesích kontaktujte svého odborného lesního hospodáře:      

Teplý Bohumil – tel. 725673189                                                                                                                                          

e-mail:  bohumil.teply@lesycr.cz

 

S pozdravem a přáním "Lesu zdar"                                                                                                                              

 

                                                                                              Lesy České republiky s.p.                                 

                                                                                              Lesní správa                                                                       

                                                                                              Nové Město na Moravě