image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > O Z N Á M E N Í zahájení řízení o povolení uzavírky pozemní komunikace

O Z N Á M E N Í zahájení řízení o povolení uzavírky pozemní komunikaceVyvěšeno: 27. 3. 2024
Sejmuto: 13. 4. 2024

O Z N Á M E N Í
zahájení řízení o povolení uzavírky pozemní komunikace
Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor dopravy a silničního hospodářství, silniční správní úřad (dále
jen „zdejší úřad“), příslušný dle § 40 odst. 4 písm. c) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
obdržel dne 20. 3. 2024 žádost spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno, Křížkovského 416/22, 603 00
Brno, IČ: 136 94 171, na základě plné moci zastoupeného společností VYZNAč, s.r.o., Srázná 5113/1,
586 01 Jihlava, IČ: 019 16 297, o povolení úplné uzavírky místních komunikací Masarykovo náměstí,
Žerotínova a Husova v Náměšti nad Oslavou, silnice č. III/3906 v k.ú. Náměšť nad Oslavou a Ocmanice,
silnice č. III/3993, III/3995 v k.ú. Ocmanice, Naloučany, Jedov a Náměšť nad Oslavou (ul. Podhradí) a
částečné uzavírky silnice č. II/399 v Náměšti nad Oslavou (ul. U Pivovaru) z důvodu pořádání sportovní
akce - cyklistického závodu Českého poháru v silniční cyklistice, dle přiložené grafické situace, v termínu
13. 4. 2024 v době od 8:00 do 18:00 hod.
Závodu se zúčastní cca 350 závodníků všech kategorií mládeže a žen České republiky, Slovenska a
Rakouska. Trasa závodu: Náměšť nad Oslavou – Masarykovo nám., ul. V. Nezvala, ul. Husova, ul.
Ocmanická, Ocmanice, Naloučany, Jedovský mlýn, Náměšť nad Oslavou – ul. Podhradí, ul. U Pivovaru,
barokní kamenný most, cíl na Masarykově nám. Délka okruhu: 10 km.
Délka uzavřeného úseku silnic:
III/3906: 3,2 km (staničení 0,000 – 3,200)
III/3995: 4,5 km (staničení 0,000 – 4,500)
III/3993: 600 m (staničení 0,000 – 0,600)
Navržená objízdná trasa:
Naloučany: obousměrně po silnici č. I/23 a II/399 do obce Jinošov, dále po silnici č. II/392 a III/3995.
Délka objízdné trasy: 11 km
Ocmanice: obousměrně po silnici I/23 a II/399 do obce Jinošov, po silnici č. II/392 do obce Tasov, a dále
po silnicích č. III/3923 a III/3906 přes obce Pyšel a Zahrádka. Délka objízdné trasy: 26 km
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu silniční správní úřad
o z n a m u j e
zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích.

Přílohy:


Zpět na přehled