image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Veřejné vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky Účinnost

Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy

 

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

 

Veřejná vyhláška

 
Dražební vyhláška  
Nařízení opatření 9/2020  
Nařízení opatření 8/2020
 
Nařízení opatření  
Oznámení veřejnou vyhláškou
 
Obecně závazná vyhláška obce Čikov č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného
 
Obecně závazná vyhláška obce Čikov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů  
Veřejná vyhláška opatření obecní povahy (příloha 1, příloha 2)  
O pravidlech pro pohyb psů a místním poplatku 1/2007 (příloha 1, příloha 2)  
Veřejná vyhláška  
Veřejná vyhláška opatření obecní povahy  
OOP Stanovení přechodné úpravy provozu,  (OOP doplnění)  
Oznámení o upuštění od veřejné dražby  
Dražební vyhláška [PDF, 780 kB], Dražební vyhláška
 
Oznámení o době a místě konání voleb
 
Oznámení o potřebném počtu podpisů na kandidátní listině
 
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce
 
Veřejná vyhláška - oznámení
 
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí  
OOP - Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci (příloha 1, příloha 2)  
OOP - Veřejná vyhláška - lesy  
OOP - pro vlastníky lesů  
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Jasenice  
OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  
Veřejná vyhláška  
OOP  
OZV 1/2016  
Dražební vyhláška  
Obecně závazná vyhláška 1/2016  
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad ÚR KV OOP  
Veřejná vyhláška OOP (příloha 1, příloha 2příloha 3příloha 4příloha 5)  
Veřejná vyhláška - Oznámení
 
Veřejná vyhláška FÚ
 
Veřejná vyhláška OOP
 
Nařízení č.1/2015  
Obecně závazná vyhláška č.1/2015  
Obecně závazná vyhláška 6  
Obecně závazná vyhláška 5  
Obecně závazná vyhláška 4
 
Obecně závazná vyhláška 3
 
Obecně závazná vyhláška 2
 
Obecně závazná vyhláška 1
 
Kategorie: